Certificats

  • CERTIFICACIONS

El nostre compromís de qualitat i servei cap el nostre client ens motiva i alhora ens empeny a satisfer contínuament aquests requeriments, fet que ha possibilitat la satisfacció que ANTENES GERUNDA, S.L. hagi estat reconeguda pels seus serveis i productes per les següents certificacions:

  • ACREDITACIÓ ICT

ANTENES GERUNDA som una empresa habilitada per les instal.lacions d’Infraestructura Comuna de Telecomunicacions (ICT), d’acord amb la resolució de la Generalitat de Catalunya, amb el número de instal.lador 1772.

 

  • TELEVISIÓ DIGITAL TERRESTRE

ANTENES GERUNDA és un agent TDT i per tant, una empresa autoritzada, per a portar a terme qualsevol instal.lació vinculada a les noves tecnologíes de la TDT (Televisió Digital Terrestre).