Avís legal

  • AVIS LEGAL

 

» DESCRIPCIÓ GENERAL:

 
Aquest web és propietat de l’empresa ANTENES GERUNDA, S.L. estructurada a nivell fiscal a través d’una Societat de Responsabilitat Limitada, segons la norma jurídica, Llei 2/1995, de 23 de març.
 

» SEU SOCIAL:

 
 
Pedret, 142
17007 – GIRONA
e-mail: info@antenesgerunda.cat
Telèfon: 972.203.192
Fax: 972.223.810
 

» DADES REGISTRALS:

 
Registre Mercantil de Girona
Tom: 352
Llibre: 0
Foli: 176
Secció: 8
Full: GI-6574
Inscripció: 14
CIF: B-17037573
 

» CONDICIONS D’ÚS DEL WEB:

 

text en català  
avis_legal_ca 

text en espanyol aviso_legal_es