Antenes de televisió TDT i Satel.lit.

Antenes de televisió TDT i Satel.lit.

  • Antenes de televisió TDT

Distribuïm i instal·lem les millors marques d’antenes de TV com Televes, Alcad, Ikusi, i FTE.

Els tipus d’antenes terrestres de TV que disposem són variades, podent ésser adequades a cada necessitat, tals com omnidireccionals, directives, logarítmiques i models intel·ligents que ajusten el nivell de senyal automàticament.

TREBALLEM AMB LES MILLORS MARQUES I EMPRESES DEL SECTOR:
     

 

  • Antenes televisió satel.lit .

Disposem d’una àmplia varietat de models i marques d’antenes parabòliques de diferents diàmetres, preparades per a captar tot tipus de senyal via satèl·lit.

TREBALLEM AMB LES MILLORS MARQUES I EMPRESES DEL SECTOR: